Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art.4 Ustawy z dnia 18.07.2002 Dz.U 144 poz 204) konieczna jest Państwa zgoda na otrzymywanie informacji o usługach promocyjnych w formie elektronicznej. Jeżeli są Państwo zainteresowani proszę wyrazić swoją zgodę , zaznaczając opcje obok.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z pn. zm.) przez Kamil-sped Tomasz Urbanczyk 41-404 Mysłowice ul.Pukowca 49


Kamilsped Tomasz Urbańczyk 41-404 Mysłowice ul. Bronisława Pukowca 49 tomasz@kamilsped.pl Tel/FAX: 032-225-23-83 Kom: 609-133-144